NAMEN NAPRAVE

Namen varstva okolja je ohranitev, izboljšanje in razvoj celovitosti in kakovosti naravnih prvin, naravnih združb, naravnih dobrin in v njihovem okviru naravnih bogastev (Zakon o varstvu okolja).

V podjetju MOBILIS d.o.o smo razvili napravo, ki bo bistveno pripomogla k izvajanju zahtev glede varstva okolja na področju uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Naprava namreč omogoča povsem ekološko zatiranje plevela v poljedeljstvu.

Cebela
Zatiranje plevela s termično metodo so poznali že leta 1940 v ZDA. Takrat je bilo žganje plevela v splošni uporabi pri pridelkih v vrstah, kot so bombaž, koruza, krmni sirek,... Prve raziskave so začeli opravljati na ''Louisiana State University''. Sprva so raziskave opravljali na bombažnih poljih, kasneje pa so vključili še koruzo in sojo. Rezultati raziskave so pri kmetih vzbudili zanimanje in ta metoda se je v praksi zelo razširila. Naprave so bile v začetku precej drugačne. Gorilniki so bili kerozinski, tlak pa je kmet zagotavljal s pomočjo ročne tlačilke, ki jo je moral poganjati med žganjem plevela. Naprave so se razvijale in ta metoda se je uveljavljala vse do 60. let. Takrat je na trg prišlo veliko herbicidov in pesticidov, ki so bili cenovno zelo ugodni, v primerjavi z utekočinjenim  plinom.  Razvoj naprav za termično uničevanje pelvela je po tem zastal, vse do konca 90. let 20. stoletja. V začetku 21. stoletja se skrb za okolje ponovno prebuja in zakonodaja na področju nanosa fitofarmacevtskih sredstev postaja strožja. Cene herbicidov so se začele dvigati in s tem postaja termična metoda zatiranja plevela spet aktualna. Razvoj tehnologije  zažiganja plevela je močno napredoval in je danes na takšnem nivoju, da omogoča varno, zanesljivo, ergonomsko in tudi ekonomično uporabo teh naprav.

PREVERJANJE UČINKOVITOSTI ŽGANJA PLEVELA

S prsti stisnemo rastlino in v primeru, da se pozna prstni odtis na listu, pomeni, da je namen dosežen. Rastlina bo ovenela in če je prizadeta površina dovolj velika, bo tudi povsem odmrla. Če je rastlina le delno oplazena s plamenom, bo v rasti zaostala in si šele s časom opomogla.
Preverjanje Po preverjanju

KONTAKTNI PODATKI

Mobilis d.o.o.
Turje 17
1430 Dol pri Hrastniku
Slovenija, EU

T: +386 (0)3 564 87 93
F: +386 (0)3 564 87 93
M: +386 (0)41 68 28 62
E: info@ecobrena.si

Več podatkov...

NAŠ PARTNER

PROFIL Jože Lenart s.p.